Bóbrka

  • Cerkiew w Bóbrce

    Cerkiew pw. Nałożenia Ryzy Najświętszej Maryi Panny w Bóbrce (obecnie kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa) - Murowana następczyni drewnianej cerkwi, którą rozebrano w 1939r. po wybudowaniu obecnej. Dziś - kościół parafialny wyznania rzymskokatolickiego.

Subskrybuj Bóbrka
Go to top