Cerkiew w Bandrowie Narodowym

Cerkiew grekokatolicka pw. św. Apostoła Łukasza w Bandrowie Narodowym (Obecnie kościół katolicki pw. św. Andrzeja Boboli)

Historia

Pierwsza cerkiew greckokatolicka w Bandrowie powstała około 1513 roku, zaś pierwsze informacje o niej pochodzą z 1564 roku. Świątynia ta była pod wezwaniem Narodzenia Matki Bożej. Kolejne cerkwie były budowane w tym samym miejscu (ilość nieznana). Ostatnia świątynia w Bandrowie powstała tu w 1880 roku. Jednakże nie dotrwała do dzisiejszych czasów. Obiekt ten został opuszczony po wysiedleniach w 1951 roku. W 1952 lub 1954 roku (źródła podają różne daty) cerkiew została rozebrana. Wraz z budynkiem cerkwi rozebrano również murowaną dzwonnicę znajdującą się nieopodal.

Po roku 1951, kiedy trwała akcja „równania granic” Bandrów został zasiedlony głównie Polakami. Ponieważ we wsi nie było kościoła mieszkańcy oraz duchowieństwo rozpoczęli starania o przeniesienie tu cerkwi z 1882 roku z Jasienia. Udało się doprowadzić do przeniesienia świątyni i od roku 1974 pełni ona funkcję kościoła rzymskokatolickiego.

Dziś

Jak wyżej wspomniano obecna cerkiew znajdująca się w Bandrowie została przeniesiona z Jasienia. Aktualnie obiekt pełni funkcję kościoła rzymskokatolickiego pw. św. Andrzeja Boboli. Podlega ona jako kościół filialny Sanktuarium Matki Bożej Bieszczadzkiej w Jasieniu. Pieczę nad nim sprawuje Zgromadzenie św. Michała Archanioła.

Architektura

W obecnej, drewnianej cerkwi wyraźnie widoczna jest jej pozorna dwudzielność, babiniec nieuwydatniony w bryle obiektu. Prezbiterium zamknięte trójbocznie, natomiast zakrystia znajduje się po niewidocznej stronie. Cerkiew jest konstrukcji zrębowej, oszalowana pionowo deskami. Dach dwuspadowy kryty blachę. Nad babińcem znajduje się ośmioboczna wieżyczka na sygnaturkę, z baniastą latarnią zwieńczoną krzyżem.

Co można zobaczyć

Świątynia otoczona jest przez rozległy cmentarz. Przez wieki chowano w tym miejscu wszystkich mieszkańców Bandrowa wszystkich wyznań katolickich. Część cmentarza najbliżej kościoła to stary cmentarz przycerkiewny, który powstał najprawdopodobniej już w XVI wieku. Obecnie zachowało się tam około 20 nagrobków z początku XX wieku. Część cmentarza jest zadbana, natomiast część znajduje się w gorszym stanie. Nowy cmentarz rzymskokatolicki znajduje się nieco z tyłu na rozległej łące.

Nieopodal świątyni znajduje się niewielka metalowa dzwonnica oraz płyta z krótkim opisem historycznym tego miejsca.

Opracowanie: Agnieszka Pytlińska

Kategorie: 
Wskazówki Dojazdu: 

Z drogi wojewódzkiej 896 (Mała Pętla Bieszczadzka odcinek Czarna Górna - Ustrzyki Dolne) między miejscowościami Jasień i Hoszów należy skręcić w kierunku Moczary/Bandrów Narodowy. Po około 2,5 km należy skręcić na rozwidleniu dróg w drogę w lewo (kierunek Bandrów). Cerkiew znajduje się w środku Bandrowa, po lewej stronie drogi. Odległość od zjazdu z drogi wojewódzkiej 896 ok. 7km.

Szerokość: 49.388699
Długość: 22.706900

Go to top