Cerkiew w Bezmiechowej Dolnej

Cerkiew Narodzenia NMP w Bezmiechowej Dolnej (obecnie Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny)

Położenie

Cerkiew jest położona tuż przy drodze z Leska do Bezmiechowej Górnej. Nie można jej przegapić, jadąc od strony Leska zobaczymy ją po lewej stronie.

Historia

Cerkiew w Bezmiechowej powstała najprawdopodobniej w 1830 roku i należała do wspólnoty greckokatolickiej w Manastercu. Świątynia była dwukrotnie remontowana w 1911 oraz 1937 roku. W okresie powojennym, podobnie jak w wielu innych bieszczadzkich miejscowościach, w Bezmiechowej Dolnej drastycznie spadła ilość wiernych prawosławnych, co wiązało się przede wszystkim z przesiedleniami, tym samym cerkiew została opuszczona.

Dziś

Opuszczoną świątynię greckokatolicką w 1968 roku przejął kościół rzymskokatolicki. Obecnie znajduje się tu Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.

Architektura

Cerkiew orientowana (skierowana na wschód), stoi na wzniesieniu. Świątynia ma konstrukcję drewnianą, zrębową, oszalowaną. Jest to budowla trójdzielna o kwadratowych członach. Najszerszą z nich jest nawa główna. Obiekt jest pokryty dachem dwuspadowym, który posiada wspólną kalenicę. Całość zwieńcza ośmioboczna wieżyczka pokryta baniastym hełmem, w którym znajduje się sygnaturka. W późniejszym czasie nad babińcem dobudowano wieżę wchodzącą w jego dach o konstrukcji słupowej na rzucie kwadratu. Wieżę przykrywa dach namiotowy, pokryty blachą, na którym znajduje się ośmioboczna latarnia.
Prezbiterium zamknięte prostą ścianą posiada dwie zakrystie usytuowane od południowej i północnej strony. Obiekt w całości jest otoczony profilowanym gzymsem podokapowym.
Cerkiew posiada płaskie sufity. Częściowo widoczna jest również polichromia wnętrza pochodząca najprawdopodobniej z 1937 roku.

Wnętrze/ Wyposażenie

We wnętrzu można podziwiać ołtarz z cyborium, za którym znajduje się zachowany w dobrym stanie ikonostas. Poza tymi zabytkami w świątyni znajdują się także: kielich z 1810 pochodzący z kościoła w Komborni, krucyfiks ludowy z XIX wieku, dwa ornaty: biały z drugiej połowy XVII wieku oraz czerwony, na którym znajduje się Lewart - herb Piotra Firlrja kasztelana Zawichojskiego (ornat ten pochodzi również z kościoła w Komborni) oraz dwa drewniane świeczniki pod paschał z XIX wieku.

Co warto zobaczyć

Będąc w okolicy Bezmiechowej warto zwrócić uwagę na dwie kapliczki przydrożne pochodzące z XIX wieku. Jedna z nich jest murowana i otynkowana, pokryta dwuspadowym, blaszanym dachem. Wewnątrz znajduje się ludowa rzeźba przedstawiająca Chrystusa Frasobliwego z XIX wieku. Druga kapliczka to konstrukcja drewniana, trójbocznie zamknięta przykryta trójspadowym dachem zwieńczonym baniastą wieżyczką na sygnaturkę.

Opracowanie: Agnieszka Pytlińska

Kategorie: 
Wskazówki Dojazdu: 

Do cerkwi najprościej dojechać kierując się z Leska najpierw na Łukawicę, a później na Bezmiechową Górną. Cerkiew znajduje się przy drodze po lewej stronie, około 2,5km od granic Leska.

Szerokość: 49.504299
Długość: 22.379299

Go to top