Cerkiew w Hoszowie

Cerkiew pod wezwaniem św. Mikołaja w Hoszowie (obecnie kościół rzymskokatolicki p.w. bł. Bronisławy )

Położenie

Hoszów to mała miejscowość na trasie Czarna – Ustrzyki Dolne, między Zadwórzem a Jasieniem. Na wschodniej stronie Hoszowa została pobudowana cerkiew greckokatolicka, obecnie pełniąca funkcję kościoła rzymskokatolickiego. Na teren świątyni wchodzi się po długich i ładnych murowanych schodach. Zainteresowani architekturą drewnianą znajdą tam również tablicę informacyjną Szlaku Architektury Drewnianej.

Historia

Według tradycji obecna świątynia została zbudowana w miejscu swojej poprzedniczki, pochodzącej najprawdopodobniej z 1770 roku. Budowę obecnej cerkwi rozpoczęto w latach trzydziestych XX wieku. W budowę świątyni zaangażowani byli mieszkańcy Hoszowa zarówno wyznania greckokatolickiego jak i rzymskokatolickiego. Prace przerwał wybuch II wojny światowej. Kiedy w 1945 roku ostatni mieszkańcy opuszczali wieś cerkiew nadal stała niedokończona. Z ustnych przekazów wynika, że budowa świątyni została zakończona w 1948 roku. Cerkiew następnie przez 3 lata służyła radzieckim mieszkańcom Hoszowa. W wyniku akcji równania granic, Hoszów w 1951 roku powrócił do Polski. Następne kilka lat cerkiew stała opuszczona. Była użytkowana między innymi jako owczarnia.

Dziś

Od roku 1970 cerkiew przejęła parafia rzymskokatolicka w Jasieniu i zajęli się nią księża Michaelici. Stała się ona kościołem filialnym rzymskokatolickim przy parafii w Jasieniu. Dawniejsza cerkiew pod wezwaniem św. Mikołaja przyjęła nazwę bł. Bronisławy.

Architektura

Obiekt wzniesiony w stylu ukraińskim jako budowlę trójdzielną, na planie krzyża greckiego, orientowaną, jednokopułową o konstrukcji zrębowej. Sanktuarium zamknięte trójbocznie, pod opasaniem zaś znajdują się dwie zakrystie. Dachy świątyni są kalenicowe, powyżej kalenic znajduje się tambur przykkryty kopułą zwieńczoną sygnaturką, poniżej znajdują się okapy. Mniejsze sygnaturki widoczne są na kalenicach układu krzyżowego - po bokach. Całość kryta blachą (do 1977r. gontem).

Co warto zobaczyć

Obok świątyni znajduje się ciekawa architektonicznie dzwonnica oraz niewielki cmentarz przycerkiewny. Pozostało zaledwie cztery nagrobki, w tym tylko na jednym można przeczytać znajdujące się tam inskrypcje. Szkoda tylko, że przy przepięknie utrzymanym terenie świątyni boleśnie kłuje w oczy zaniedbane miejsce wiecznego spoczynku jej wiernych.

Opracowanie: Agnieszka Pytlińska

Kategorie: 
Wskazówki Dojazdu: 

Cerkiew znajduje się przy drodze wojewódzkiej 896 (Mała Pętla Bieszczadzka odcinek Czarna Górna - Ustrzyki Dolne) w miejscowości Hoszów. Cerkiew jest na wzgórzu około 100m od drogi.

Szerokość: 49.390999
Długość: 22.640499

Go to top