Cerkiew w Komańczy

Cerkiew pw. Opieki Matki Bożej w Komańczy

Historia

Cerkiew grekokatolicka pw. Opieki Matki Bożej została wzniesiona w roku 1802 na miejscu swojej poprzedniczki, która spłonęła dwa lata wcześniej. Świątynia została konsekrowana w 1805 roku jako cerkiew greckokatolicka. W 1961 roku została odebrana wiernym greckokatolickim i przekazana prawosławnym. Oficjalne przekazanie świątyni datowane jest na 1963 rok.

Cerkiew w Komańczy była wielokrotnie remontowana.

Świątynia z 1802 roku doszczętnie spłonęła 13.09.2006 roku. Pożar został spowodowany zaprószeniem ognia. W 2008 roku zakończyły się prace budowlane mające na celu zrekonstruowanie świątyni. W 2010 roku zostały ukończone prace wykończeniowe. W tym też roku 13. października świątynia została konsekrowana.

Dziś

Obecna świątynia jest wierną repliką cerkwi, która spłonęła w 2006 roku.

Architektura

Cerkiew w Komańczy pierwotnie była trójdzielna. Każda z części zamknięta kopułą, której zwieńczenie stanowiły ośmioboczne wieżyczki o różnych wymiarach, zakończone cebulastymi hełmami. W późniejszym okresie dobudowano zakrystię a następnie niewielki przedsionek przy wejściu do babińca. Cerkiew zbudowano na planie wydłużonym. Nawa powstała na planie kwadratu, natomiast pozostałe części na planie prostokąta. Całość stała na podmurówce kamiennej.

Pierwotnie świątynia kryta była gontem, jednak w 1919 roku pokrycie dachu zostało częściowo wymienione na blaszene. Krycie dachu blachą zakończono w 1955 roku. Już przed pożarem z 2006 roku planowano remont, podczas którego na dachu cerkwi miały znów zagościć gonty, jednak z tego zrezygnowano. Odrestaurowana świątynia pokryta jest blachą głównie z powodu kosztów.

Ściany oszalowane pionowymi deskami z gontowym fartuchem osłaniającym podwaliny. Podokapowe gzymsy profilowane są zdwojone wokół zakrystii prezbiterium, nawy i babińca. Otwory okien i drzwi świątyni są prostokątne.

Wnętrze/Wyposażenie

Całe wyposażenie cerkwi spłonęło w pożarze 13.09.2006 roku.

Opracowanie: Agnieszka Pytlińska

Kategorie: 
Wskazówki Dojazdu: 

Cerkiew znajduje się na wzgórzu po prawej stronie drogi wojewódzkiej 897 (kierunek Tylawa, Dukla), około 1300m od skrzyżowania z drogą wojewódzką 892 (centrum Komańczy).

Szerokość: 49.340199
Długość: 22.055599

Go to top