Cerkiew w Ustianowej Górnej

Cerkiew greckokatolicka, parafialna, p.w. św. Paraskewii w Ustianowej Górnej (obecnie kościół rzymskokatolicki p.w. NP Marii)

Historia

Cerkiew w Ustianowej Górnej pochodzi z 1792 roku. Z danych źródłowych wiadomo, że pod koniec XIX wieku przechodziła poważny remont.

Do 1951 roku cerkiew była użytkowana zgodnie ze swoim przeznaczeniem w celach kultu religijnego. Po 1951 roku władze komunistyczne zabroniły wykorzystywania świątyni. Przez wiele lat wierni mieli zakaz korzystania z kościoła. Z powodu braku innego miejsca do tego przeznaczonego w 1963 roku msze święte zaczęto odprawiać w kaplicy grobowej znajdującej się w pobliżu świątyni, równocześnie zwracając się do władz o uznanie jej jako miejsce kultu. Władze komunistyczne oczywiście takiego zezwolenia nie wydały twierdząc, że kaplica została zajęta bezprawnie.
Dopiero w 1971 roku udało się parafianom odzyskać zupełnie zdewastowaną świątynię. Zniszczone były okna, podłogi a nawet stropy. W latach 1973-1974 odbył się generalny remont, dzięki któremu udało się ocalić cerkiew przed całkowitym zniszczeniem.

Dziś

Obecnie w budynku cerkwi znajduje się kościół rzymskokatolicki pw. Najświętszej Panny Maryi.

Architektura

Cerkiew jest orientowana i stoi na podmurówce, która jest podstawą konstrukcji całej świątyni. Konstrukcja jej jest zrębowa obita gontem, trójdzielna, budowana na planie wysłużonym z prostokątną wieżą na jej osi dostawioną do kwadratowego babińca. Prezbiterium zamknięte trójbocznie, na planie zbliżonym do kwadratu z dwiema zakrystiami. Dachy cerkwi są namiotowe oparte na osobnych kalenicach. Na dachu kalenicy nawy znajduje się ośmioboczna wieżyczka na sygnaturkę z pseudolatarnią, zwieńczona cebulką, nad prezbiterium makowiczka.

Wnętrze/Wyposażenie

W cerkwi znajduje się kamienna kropielnica z 1862 roku oraz belka tęczowa z napisem „Anno Domini 1792”. Obecnie wewnątrz znajduje się odrestaurowany rokokowy ołtarz przeniesiony z kościoła w Hoczwi, który najprawdopodobniej pochodzi z cerkwi w Stężnicy.

Oryginalne wyposażenie cerkwi zostało w 1951 roku wywiezione do Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.

Co warto zobaczyć?

W pobliżu cerkwi znajduje się, wspominana już wcześniej, neogotycka kaplica grobowa rodziny Szemelowskich – dawnych właścicieli wsi. Na ścianie kaplicy wisi pamiątkowa tablica poświęcona przesiedleńcom z sokolszczyzny.

Opracowanie: Agnieszka Pytlińska

Kategorie: 
Wskazówki Dojazdu: 

Cerkiew znajduje się w Ustianowej Górnej przy drodze krajowej 84 - trasa Lesko - Ustrzyki Górne.

Szerokość: 49.419800
Długość: 22.553900

Go to top