Cerkiew w Wańkowej

Cerkiew w Wańkowej (obecnie kościół rzymskokatolicki pw. Matki Bożej Różańcowej)

Historia

Cerkiew znajdująca się dziś w Wańkowej została tu przeniesiona ze wsi Ropienka w 1985 roku. Świątynia została zbudowana najprawdopodobniej w 1725 roku. Na przełomie XIX i XX wieku została przebudowana. Do 1985 roku cerkiew stała w Ropience opuszczona. Po przeniesieniu budowli do Wańkowej, została ona zrekonstruowana i dostosowana do potrzeb kościoła rzymskokatolickiego.

Dziś

Obecnie świątynia pełni funkcję kościoła rzymskokatolickiego pw. Matki Bożej Różańcowej.

Architektura

Cerkiew drewniana o konstrukcji zrębowej, trójdzielna o członach zbudowanych na planie zbliżonym do kwadratu. Prezbiterium zamknięte trójbocznie, przylega do szerszej nawy i dalej babińca z wieżą. Dachy podbite blachą okrywają całość budowli. Dach nad prezbiterium jest wielopołaciowy, natomiast nawę i babiniec pokrywa dach dwuspadowy o wspólnej kalenicy. Zwieńcza je baniasta ośmioboczna wieżyczka.

Opracowanie: Agnieszka Pytlińska

Kategorie: 
Wskazówki Dojazdu: 

Do Wańkowej można trafić skręcając w Olszanicy (droga krajowa 84 odcinek Lesko-Ustrzyki Dolne) w kierunku Ropienki. Cerkiew znajduje się na końcu wsi, po lewej stronie drogi, ok. 6km od Olszanicy i prawie przy rozjeździe Ropienka-Leszczowate

Szerokość: 49.514198
Długość: 22.485201

Go to top