Cerkiew w Baligrodzie

Cerkiew greckokatolicka p.w. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Baligrodzie

Historia

Pierwsze wzmianki o świątyni greckokatolickiej w Baligrodzie pochodzą z 1761 roku. Cerkiew, którą obecnie można podziwiać została zbudowana w 1829 roku, a jej fundatorem był Onufry Karsznicki. Ikonostas do tej świątyni namalował w 1908 roku ikonopiśca o nazwisku Męciński.

Niemal sto lat po powstaniu, w 1928 roku, cerkiew została odnowiona i przebudowana. Prawdopodobnie to podczas tego remontu została wzniesiona drewniana kopuła.

Podczas wojny w 1944 roku na plebani został podpisany protokół, który mówił, że ludność polska może czuć się na terenie Baligrodu bezpieczną. Niestety niedługo po jego podpisaniu mieszkańców wsi napadły wojska ukraińskie i doszło do rozstrzelania 42 osób. Po wojnie cerkiew podobnie jak wiele innych znajdujących się w okolicy została zamieniona na obiekt gospodarczy. Od 1947 roku służyła za magazyn, co stale pogarszało stan cerkwi.

Dziś

O 1990 roku niemal bezustannie prowadzone są starania o remont świątyni. W międzyczasie udało się wyremontować dach, oraz dokonać pewnych napraw wewnątrz cerkwi. Nadal jednak jest wiele do zrobienia, dlatego ciągle zbierane są fundusze na renowację budowli. Dziś cerkiew służy jako kościół wiernym wyznania rzymskokatolickiego.

Architektura

Świątynia murowana z kamienia, otynkowana. Cerkiew jest orientowana, dwudzielna. Prezbiterium zamknięte półkoliście z zakrystiami od strony północnej i południowej. Nawa szersza na planie wydłużonego prostokąta z przedsionkiem od zachodu. W nawie jest strop natomiast w zakrystiach sklepienia kolebkowe z lunetami. Sklepienia w przedsionku żaglaste. Nad prezbiterium znajduje się dach dwuspadowy, nad nawą ośmioboczna kopuła na tamburze, nad zakrystiami dwie małe kopuły.

Wnętrze/Wyposażenie

Oryginalne wyposażenie cerkwi zostało wywiezione w 1947 roku przez żołnierzy KBW. Jednakże jedną z ikon, przedstawiająca Matkę Boską z Dzieciątkiem, udało się uratować. Znajduje się obecnie w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.

Co można zobaczyć

W pobliżu cerkwi stoi murowana, parawanowa dzwonnica z trzema arkadami.

Opracowanie: Agnieszka Pytlińska

Kategorie: 
Wskazówki Dojazdu: 

Cerkiew znajduje się przy głównej ulicy w Baligrodzie (Skrzyżowanie ulic Bieszczadzkiej i 6-go Sierpnia - droga wojewódzka 893 ).

Szerokość: 49.335899
Długość: 22.287100

Go to top