Cerkiew w Czaszynie

Cerkiew Parafialna pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy w Czaszynie

Położenie

Czaszyn to piękna malownicza bieszczadzka wioska położona tuż przy szosie Zagórz – Komańcza. Do wsi Czaszyn dołączona jest miejscowość Brzozowiec – znany wcześniej (od roku 1487) jako Czaszyńska Wola. Obecnie wieś ta stanowi przysiółek Czaszyna. Obie miejscowości tworzą największą wioskę Gminy Zagórz.

Historia

Pierwsze wzmianki o cerkwi pw. św. Mikołaja Cudotwórcy w Czaszynie pochodzą z 1761 roku. Jednakże ówczesna świątynia nie przetrwała, a na jej miejscu w 1825 roku rozpoczęto budowę nowej. Fundatorką cerkwi była właścicielka Czaszyna Apolonia Łempkowska. Budowę zakończono w 1835 roku i w tym samym roku została konsekrowana. W 1947 roku ludność prawosławna została przesiedlona w głąb Rosji. W 1952 roku świątynię przejął kościół katolicki

Dziś

Obecnie w świątyni znajduje się nadal kościół wyznania rzymskokatolickiego.

Architektura

Cerkiew jest obiektem murowanym, pomalowanym na biało. Jest obiektem orientowanym, dwudzielnym (zewnętrznie). Ma zamknięte trójboczne prezbiterium. Od południa znajduje się mała zakrystia. Nad babińcem wieżyczka. Nad nawą wieżyczka z sygnaturką. Nawę przykrywa dach kalenicowy. Cerkiew jest jednonawowa. W drugiej połowie XX wieku świątynię przebudowano. Zniesiono dwie kopuły na rzecz sygnaturki położonej nad nawą i wieży nad przedsionkiem. Po przebudowie zatarła się również wyraźna wcześniej trójdzielność bryły obiektu. Obecnie całość kryta jest blachą.

Wnętrze/Wyposażenie

Pierwotnie świątynia posiadała bardzo bogatą polichromię, jednakże do dziś zachował się jedynie obraz Opieki Matki Bożej znajdujący się na stropie. Do naszych czasów nie zachował się też charakterystyczny dla cerkwi prawosławnej ikonostas. Możemy podziwiać jedynie ołtarz pw. Matki Bożej znajdujący się w nawie bocznej.

Co warto zobaczyć

Przy cerkwi znajduje się dzwonnica. Dzwon, który jest tam zawieszony został przeniesiony z miejscowości Kulaszne.

Opracowanie: Agnieszka Pytlińska

Kategorie: 
Wskazówki Dojazdu: 

Cerkiew znajduje się przy drodze wojewódzkiej 892 w miejscowości Czaszyn. Cerkiew znajduje się przy drodze naprzeciw nowo wybudowanego kościoła.

Szerokość: 49.482800
Długość: 22.258200

Go to top