Cerkiew w Myczkowcach

Cerkiew greckokatolicka pw. św. Jerzego w Myczkowcach (obecnie kościół rzymskokatolicki pw. Matki Boskiej Częstochowskiej)

Historia

Cerkiew grekokatolicka w Myczkowcach wybudowana została w latach 1910-1912. Konsekrowano ją w 1913 roku. Jako świątynia prawosławna funkcjonowała do 1939 roku. Podczas II wojny światowej budynek został zamieniony w kino przez wojska radzieckie. Po zakończeniu wojny cerkiew wykorzystywana była jako magazyn zboża należący do pobliskiej spółdzielni produkcyjnej. Magazyn ten został zlikwidowany w 1956 roku, zaś budynek cerkwi odremontowano i od 1957 roku służył wiernym wyznania rzymskokatolickiego. Na początku kościół był filią parafii w Uhercach, a od 1979 roku pełni funkcję samodzielnej parafii.

Dziś

Dawna cerkiew grekokatolicka pw. św. Jerzego od 1979 roku do dziś pełni funkcję kościoła parafialnego pw. Matki Boskiej Częstochowskiej.

Architektura

Cerkiew zbudowana jest z cegły i kamienia w stylu ukraińskim. Obecnie jest otynkowana zaś jej zwieńczenie stanowi obszerna kopuła na transepcie. Całość pokryta jest blachą.

Wnętrze/Wyposażenie

Z dawnego wyposażenia cerkwi nic się nie zachowało. Jednakże obecnie warto zwrócić uwagę na znajdującą się wewnątrz kościoła polichromię wykonaną przez Andrzeja i Irenę Chojkowskich. Polichromia ta powstała w 1973 roku.

Opracowanie: Agnieszka Pytlińska

Kategorie: 
Wskazówki Dojazdu: 

Cerkiew znajduje się niemal u stóp zapory w Myczkowcach. Można do niej dojechać kierując się na Myczkowce z drogi wojewódzkiej 895 (Myczków - Uherce Mineralne) w miejscowości Bóbrka. Tuż przy zaporze w Myczkowcach należy pojechać prosto (główna ulica skręca w prawo) i po około 300m będziemy przy świątyni

Szerokość: 49.433998
Długość: 22.410101

Go to top