Cerkiew w Polańczyku

Cerkiew parafialna pw. św. Męczennicy Paraskiewii w Polańczyku (obecnie kościół Sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości)

Położenie

Cerkiew w Polańczyku stoi w centrum wsi, przy drodze głównej, w pobliżu zjazdu do promu.

Historia

Obecny budynek cerkwi powstał w 1907 roku na miejscu poprzedniej – drewnianej pochodzącej z końca XIII wieku, której fundatorką była cesarzowa Maria Teresa. Obecna plebania powstała również w 1907 roku, natomiast dwa lata później dobudowano niewielką kaplicę.

Po II wojnie światowej cerkiew została opuszczona. We wsi pozostali jedynie katolicy, którzy w tym czasie należeli do parafii w Wołkowyji. W 1908 roku ówcześni właściciele dóbr Cieklińscy ufundowali kaplicę, w której odbywały się nabożeństwa, a raz w miesiącu również msza święta odprawiana przez księdza z Wołkowyji. Kiedy budynek kaplicy okazał się za mały zaadoptowano na potrzeby kościoła katolickiego opuszczony budynek cerkwi. Od 1948 roku została w Polańczyku również utworzona parafia rzymskokatolicka. Pierwszym proboszczem nowo powstałej parafii został ks. Franciszek Stopa. Przeniósł on z Łopienki do Polańczyka ikonę Matki Boskiej Łopieńskiej oraz główny ołtarz. Cudowna ikona do dziś znajduje się w Polańczyku, natomiast w Łopience jest jej kopia.

W 1970 roku prof. W. Kuntz wykonał polichromię w kościele oraz stacje Drogi Krzyżowej. Równocześnie pracom renowacyjnym został poddany barokowy ołtarz pochodzący z XVIII wieku.

W 1984 roku w trakcie remontu zamalowana została polichromia figuralna wnętrza.

Dziś

Obecnie budynek cerkwi użytkowany jest jako kościół parafialny pw. Matki Bożej Pięknej Miłości.

Architektura

Budynek cerkwi murowany.

Wnętrze/Wyposażenie

Pierwotne wyposażenie cerkwi nie zachowało się.

Co warto zobaczyć?

Obok cerkwi znajduje się dzwonnica parawanowa pochodząca z 1863 roku wraz z dzwonem pochodzącym z 1894 roku. W pobliżu znajduje się również zdewastowany cmentarz przycerkiewny. Zachowały się tam dwa nagrobki. Jeden z nich to grób księdza Wasyla Ochnycza – dawnego parocha. Obecnie oba nagrobki znajdują się poza terenem cerkwi. Wokół dawnej cerkwi dziś znajduje się również droga krzyżowa oraz tablica pamiątkowa z 2001 roku upamiętniająca ks. Franciszka Stopę – pierwszego proboszcza parafii.

Opracowanie: Agnieszka Pytlińska

Kategorie: 
Wskazówki Dojazdu: 

Cerkiew znajduje się w Polańczyku tuż przy drodze wojewódzkiej 894 (Mała Pętla Bieszczadzka).

Szerokość: 49.363800
Długość: 22.425501

Go to top