Cerkiew w Zwierzyniu

Cerkiew p.w. Zmartwychwstałego Chrystusa w Zwierzyniu (Obecnie kościół rzymskokatolicki pw. Św. Jana Chrzciciela)

Historia

Niedaleko mostu przy Sanie w Zwierzyniu zachowała się murowana cerkiew pw. Zmartwychwstania Chrystusa. Najprawdopodobniej została ona wzniesiona w okresie 1750-1799.

Dziś

Dziś świątynia służy wiernym wyznania rzymskokatolickiego.

Architektura

Cerkiew jest zbudowana z kamieni, obecnie pokryta tynkiem. Świątynia jest budowlą trójdzielną orientowaną.

Wnętrze/Wyposażenie

W cerkwi znajduje się zabytkowy kielich gładki z sześciolistna stopą pochodzący z 1840 roku. Został on ufundowany przez Jana Chryzostona Kossaka, proboszcza w Rudence.

Co można zobaczyć

W pobliżu znajduje się cudowne źródełko, którego wody leczą. Zawsze tu można spotkać pielgrzymujące osoby. Niedaleko od cerkwi znajduje się również cmentarz, gdzie znajduje się między innymi nagrobek malarza Andrzeja Stroińskiego, dawnego właściciela wsi.

Opracowanie: Agnieszka Pytlińska

Kategorie: 
Wskazówki Dojazdu: 

Do Zwierzynia można dojechać z drogi krajowej 84 (Lesko - Ustrzyki Dolne) skręcając w Uhercach Mineralnych na drogę prowadzącą do Myczkowców. Po około 1,5km na charakterystycznym trójkątnym skrzyżowaniu, należy pojechać prosto (lekko w prawo) i po około 1km po przejechaniu mostu na sanie (bardzo wąski i dość długi most), można oglądać cerkiew.

Szerokość: 49.441299
Długość: 22.383301

Go to top