Park Etnograficzny w Sanoku

Jest to z pewnością jedno z najpiękniejszych muzeów na wolnym powietrzu w Europie. Przyczynia się do tego między innymi malownicze położenie na prawym brzegu Sanu u podnóża Gór Sanocko-turczańskich. Skansen w Sanoku jest największym tego typu obiektem w Polsce. Na obszarze 38 ha prezentowana jest kultura pogranicza polsko-ukraińskiego. Każda z czterech grup etnograficznych (Bojkowie, Łemkowie, Pogórzanie i Dolinianie) występujących na tym obszarze mają osobne sektory ekspozycyjne.

Drewniane budynki

W muzeum zgromadzono ponad 100 drewnianych budynków, które swoim ułożeniem odtwarzają typowy układ zabudowy wsi. Znajdują się tu budynki mieszkalne, mieszkalno-gospodarcze oraz gospodarcze z okresu niemal 300 lat. W Parku obejrzeć można również obiekty sakralne. Znajdują się tam kościół z XVII wieku, dwie cerkwie bojkowskie z XVIII wieku, jednak cerkiew łemkowska z początku XIX wieku oraz kilka kapliczek. Wśród zabudowań znajdujących się na terenie skansenu można również znaleźć budynki użyteczności publicznej takie jak szkoła wiejska czy zajazd oraz obiekty przemysłowe w tym wiatrak, młyn i kuźnię. Większość z budynków zarówno sakralnych jak i mieszkalnych czy gospodarczych jest w pełni wyposażonych i udostępnionych zwiedzającym. W skansenie można zobaczyć jak wyglądał warsztat tkacki, jakich narzędzi używał wytwórca drewnianych łyżek, albo w jaki sposób powstawały wiklinowe kosze.

Ikona Karpacka

Poza wspaniałymi drewnianymi budynkami oraz ich wyposażeniem w Parku Etnograficznym znajduje się wspaniała ekspozycja ikonografii pod tytułem „Ikona Karpacka”. W stałej ekspozycji prezentowanych jest tu ponad 200 ikon. Najstarsze z nich pochodzą z XV wieku, najmłodsze z XX wieku. Rozpiętość czasowa, w której powstawały te ikony pozwala na obserwowanie kierunku rozwoju tego tak charakterystycznego rodzaju malarstwa na terenie polskich Karpat.

Wystawy czasowe

W zbiorach własnych Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku posiada blisko 30 tysięcy eksponatów. Są to zabytki z zakresu kultury ludowej, kultury miejscowości podkarpackich, w tym już wspomniane ikony, ale również oleodruki, judaiki, naczynia miedziane, kilimy, ceramikę oraz wiele innych przedmiotów.

Działalność Muzeum

Muzeum prowadzi również działalność wydawniczą dotyczącą samego skansenu w Sanoku jak również dotyczących problemów z jakimi borykają się skanseny w Polsce. Prowadzone są tutaj również lekcje historii dla dzieci i młodzieży. Pracownicy muzeum nie tylko opowiadają jak wyglądało życie mieszkańców Bieszczad, ale również umożliwiają zobaczenie tego od strony praktycznej.

Opracowanie: Agnieszka Pytlińska

Kategorie: 
Go to top